Preventief reinigen

Om toekomstige problemen met uw dakgoot, als verstoppingen, te voorkomen is het verstandig uw dakgoot jaarlijks preventief te reinigen. Naast het verwijderen van al het vuil, bladeren en mos draagt ook het plaatsen van bladvangers en roosters in de afvoer bij aan het jaarlijkse onderhoud. Staat uw dakgoot in een begroeide omgeving? Dan is het raadzaam deze minstens eens in de zes maanden grondig te reinigen.

Wat als ik mijn dakgoot niet reinig?

Na enig verloop van tijd zal uw afvoer verstopt en geblokkeerd raken. Bij een hevige regenbui zult u dan het water over de rand van uw dakgoot zien lopen en langs de buitenkant van de regenpijp stromen. Dit veroorzaakt schimmels, lekkages en trekt ongedierte aan.

Problemen verhelpen / voorkomen

Is uw dakgoot verstopt of wilt u verstoppingen voorkomen? Laat deze dan (preventief) reinigen door de vakkundige medewerkers van ABC Rioolservice Haaglanden. Met (jaarlijkse) controles en reinigingen voorkomt u problemen en bespaart u zich de hinder die een verstopping veroorzaakt.

Is uw dakgoot al verstopt? Dan zorgt ABC Rioolservice Haaglanden ervoor dat de problemen die hiermee gemoeid zijn tot een minimum beperkt blijven en snel en adequaat worden opgelost.

Bel ons voor advies en het maken van een afspraak: 070-3689067. Voor spoedreparaties en het met spoed verhelpen van verstoppingen kunt u ons ook bereiken op ons spoednummer: 06-53648297.